Een beetje geschiedenis over de Zomerzangertjes

Het begon allemaal in januari 1964: Meester Rik Van Nuffel in samenwerking met Willem Dobbelaere richtten een knapenkoor op in de toenmalige jongensschool te Zomergem.

Begin de jaren 80 kreeg ook Luc de smaak te pakken en de kerstoptredens kenden hun start. Elk jaar rond Kerstmis trad het jongenskoor van de school op. Naast optredens tijdens de kersteucharistieviering verzorgden ze ook uitvoeringen in het rustoord en werden ook kerstconcerten georganiseerd.Eén van de hoogtepunten was “Concert of Hope” voor een kankerpatiëntje uit Oostwinkel.

Het bleef hierbij echter niet.

Meester Rik vroeg meer en meer zijn medewerking. Zo werden optredens voor de gemeente, waaronder aperitiefconcerten en figuratie + zang voor de Sprookjesstoet uitgevoerd.

Toen meester Rik in 1987met pensioen ging gaven ze het zangkoor tussen pot en pint een nieuwe naam: "de Zomerzangertjes" waren geboren.

De toenmalige directeur Freddy Michiels zorgde voor de groene uitrusting.

Ondertussen startte meester Rik in de meisjesschool een nieuw meisjeskoor op met de toenmalige directeur Willem De Dobbelaere. De "Lutgardientjes" waren geboren. De directrice, mevrouw Odette Mattheeuws zorgde voor rode truitjes.

Enkele jaren later fusioneerden de jongens en de meisjesschool: de Zomerzangertjes waren een gemengd koor: vandaar de rode en de groene truitjes (zie foto's).

In het begin werden de zangertjes geselecteerd vanaf het derde leerjaar, later vanaf het vierde, nog later enkel uit het vijfde en het zesde leerjaar. Nu kunnen weer kinderen vanaf ongeveer 8 jaar aansluiten.

De kinderen worden na een zangtest uit het vijfde en eveneens uit het zesde gerecruteerd. Een nieuwe muzikale kracht, namelijk meester Dirk Huys stond Luc bij met woord, daad en "muziek".

Hier volgt een greep uit de verschillende optredens:

  • kerstvieringen in de kerk en het rustoord

  • kerstconcerten in de kerk en het Parochiaal Centrum

  • aperitiefconcerten

  • deelname aan de sprookjesstoeten

[Naar homepage]