[Naar homepage]

Werkwijze voor het registreren van enkele songstyles:

-al dan niet met gebruik van multipads-

 

 

Voor het downloaden van de bijhorende partituur: rechtsklikken op  P (al dan niet gevolgd door een cijfer) en kiezen: 'koppeling opslaan als'

Sommige partituren hebben als extensie *XIF of *tif.. Deze kunnen geopend worden met het gratis programma IrfanView. Ook andere beeldformaten zoals *pdf en *jpg kunnen met dit programma geopend worden.

Klik hier voor het downloaden van het programma.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Index:

 

1. Du (Peter Maffay

2. Seasons in the sun (Terry Jacks)

3. Allemaal (Wim Soutaer)

4. I started a joke (Robin Gibb)

5. Aline (Christophe)

6. Clair (Gilbert O'Sullivan)

 

 

===================================================================================

 

1. Du (Peter Maffay)  P1   P2    P3   P4

Key= C (mixing console --> Tune: Master -1)

Pedal (Art):= Left (Part Left: Strings vol 55)

Registers volgens verloop van het lied.

 

Reg 1 = Intro III + Main A (=intro + strofe 1 - op: 'dich' ==> Reg 2)

Reg 2= Main B (=refr. - op: 'geh'n' ==> Reg 3)

Reg 3= Main C (=strofe 2 - op 'Stich' ==> Reg 4)

                                     G    / D     / D

Reg 4= Main B (refr. op: 'gehn'            (gesproken)

                                  / -  -  / - - - - / -

                                           Reg 5  Reg 6

Reg 5= Main D + Break

Reg 6= Intro I + Main D (eind gesproken deel: Pedal Left)

                                                             =intro II                     verv. Intro II       

Reg 7= Intro II + Main C (op: bist du, bist /'du' - - - / - - - - / - - - - / Ich kan nicht /...

Reg 8= Main B (op: Ich kan nicht sagen...  ...trennen von 'dir')

Einde lied: op Ending III drukken (op: von mir 'geh'n')

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Seasons in the sun (Terry Jacks) -met multipads-  P

 

Key= F

Registers volgens verloop van het lied.

 

Reg 1= Intro II + Main A (=intro + strofe 1 + begin strofe 2 tot: ..it's hard to 'die')

Reg 2= Main B (geen fill in, dus knippert niet) (op: 'die' -zie werkwijze bij Reg 1)

Reg 3= Main C (knippert) (=op einde van strofe 2: ...think of me and I'll be 'there' - vervolgen met refr.: We had joy...)

Reg 4= Intro I + Main A (=op einde van refr.: ...seasons out of 'time' (akkoord van F aanhouden - dus niet: F Eb E F)

Multipad 'Seasons in the sun1' programmeren in Reg 4

In het refrein de multipads gebruiken als volgt:

                                              MP1

Goodbye papa, please pray for 'me'

                                         MP2

I was the black sheep of the 'family'

                                                   MP3

You've tried to teach me right from 'wrong'...

.

Reg 5= Main B (knippert) (=op: ...wonder how I got 'along' en op begin volgende strofe: Goodbye 'papa' it's hard to die...)

Multipad 'Seasons in the sun2' programmeren in Reg 5

In deze strofe de 2 multipads gebruiken als volgt:

                                       MP1

Goodbye papa it's hard to die,

                                           MP2

When all the birds are singing in the sky,

                                         MP1

Now that the spring is in the air,

 

Reg 6= Main C (knippert) (op einde van de strofe: ...when you see them I'll be 'there'

+  in refrein:.....like the seasons have all 'gone')

 

Reg 4= Intro I + Main A (op einde van refr.: ...like the seasons have all 'gone' (F akkoord aanhouden)

Ook multipads gebruiken:

                                        MP1

Goodbye Michelle my little 'one',

                                                 MP2

You gave me love and helped me 'find' the sun.

                                     MP3

And everytime that I was 'down'...

 

Reg 5= Main B (knippert)  (op einde van deze strofe: ...get my feet back on the 'ground')

+ begin volgende strofe: Goodbye 'Michelle' it's hard to die...

Multipads gebruiken als volgt:

                                          MP1

Goodbye Michelle i's hard to 'die',

                                           MP2

When all the birds are singing 'in' the sky,

                                         MP1

Now that the spring is in the 'air'...

 

Reg 6= Main C (knippert) (op einde van strofe ...that we could both be 'there')

+ einde 1°x refr. ....just starfish on the 'beach'

 

Reg 7= Main D (knippert) (=op eind 2°x refrein ...starfish on the 'beach'

Reg 8= Ending II + Main D (=op: ...seasons out of 'time')

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Allemaal (Wim Soutaer)  P (enkel tekst + akkoorden)

 

key= A

Registers volgens verloop van het lied

 

Reg 1= Intro III + Main A

Reg 2= Main B (op: 2° ommekeer)

Reg 3= Intro I + Main C (op: 'En genieten van het leven allemaal') (akkoord A aanhouden)

Reg 2= op: 'We gaan een gouden tijd tegemoet'

Reg 4= Break + Main C (na: 'En genieten van het leven' =2° refr.)

Reg 5= Main D

                      D                     E       F#   (reg 5)                 B

(na: 'Dit is het vuur dat in ons brandt',                  we gaan dansen in de zon...

Reg 2= na: 'Ja, we omarmen het leven'

Reg 6= Break + Main B (na voorlaatste refr.: 'En genieten van het leven'

Reg 7= Ending III + Main B (op: Ja, we genieten van het leven allemaal, allemaal, allemaal, allemaal!')

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. I started a joke (Robin Gibb)  P

 

key= G

Registers volgens verloop van het lied

 

Reg 1= Intro III + Main A =(Intro + 2 eerste zinnen van strofe 1)

C                             D               G     Bm    C

...which started the whole world crying         (naar Reg 2)

 

Reg 2= Main B (knippert niet) (=2de deel van strofe 1)

                D                G        Bm   C    D

...that the joke was on me, oh no          (naar Reg 3)

 

Reg 3= Main A + Break (=2 eerste zinnen van strofe 2)

C                             D               G        Bm   C

...which started the whole world laughing        (naar Reg 2)

 

Reg 4= Main C (knippert) (=2de deel van strofe 2)

                D                      G

op: ...that the joke was on me

 

Reg 5= Main D (knippert niet) (=1° deel van refrein)

op: ...over my eyes

 

Reg 6= (Main A + Break) (=2° deel van refrein)

op: ...from things that I'd said

 

Reg 2= 1° deel van strofe 3

          D              G     Bm    C

...the whole world living         (naar reg 2)

 

Reg 4= 2° deel van strofe 3

op: ...that the joke was on me

 

Reg 5= herhaling refrein (op:... over my eyes)

 

Reg 3= einde van refrein (op: ...things that I said)

 

Reg 2= herhaling 1° deel van strofe 3

                  D              G    Bm   C

 (op: ...the whole world living

 

Reg 2= einde herhaling van strofe 3 (op...that the joke was on me

 

Reg 5= coda (op: That the joke was on me)

 

Reg 7= Ending III

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. Aline (Christophe)  P

 

key= C

Registers volgens verloop van het lied    

 

Reg 1= Intro III + Main A(= Intro + 1° deel van strofe 1)

(op:...qui me souri / ait   /    )

                             1  2   1

                                     naar Reg 2

 

Reg 2= Main A

(op: ... elle a dispa / ru   /    )

                             1  2   1

                                     naar Reg 3

 

Reg 3= Main C (=refrein)

(op: ... peine)

             naar Reg 4

 

Reg 4= Main A (1° deel van strofe 2)

(op: ... s'était en / fuie   /       )

                          1   2    1

                                    naar Reg 5

 

Reg 5= Main A (2° deel van strofe 2)

(op: ...pour me gui / der   /     )

                             1  2    1

                                      naar Reg 6

 

Reg 6= Main C (=refrein)

(op: ...trop de peine

                     naar Reg 5

 

Reg 7= Main D (knippert niet) (laatste strofe)

(op: ... je l'ai gar que ce doux visage

                        =Reg 7

 

Reg 6= naar naatste keer refrein

(op: ...sur le sable mouil / lé   /     )

                                     1  2  1

                                            =Reg 6

 

Reg 8= Ending III

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. Clair (Gilbert O'Sullivan)  P

 

key= G Opgelet! Alle registers met Transpose - Mixing Console - Tune : Master=altijd op O / Kbd 2 of 3)

Registers volgens verloop van het lied

 

Reg 1= Intro III + Main A (Tune KBD: 2)

Tijdens intro: het akkoord G aanhouden

R1= Whistle (intro zelf spelen)

 

Reg2= Main B (Tune KBD: 2)

op: ... which I couldn't see

 

Reg 3= Intro I + Main C (Tune KBD: 2)

Akkoord G aanhouden tijdens 'But try as hard...   ...tot: I can't describe'

           Cmaj7

Vanaf 'Words mean so little...' (akkoorden nemen)

 

Reg 6= Main B (Tune KBD: 2)

           Am7    Em7 D7

op: 'Oh Claire, Clai------re'

 

Reg 3

Akkoord G aanhouden tijdens 'But why in spite... ....I feel I could die'

           Cmaj7

Vanaf: 'Nothing means more...' (akkoorden nemen)

 

Reg 2

            Am7    Em7   D7 (1 maat aanhouden en dan naar Reg 4)

Op: 'Oh Claire, Clai------re'

 

Reg 4= tussenspel (akkoord G aanhouden) (Tune KBD: 3)

 

Reg 6= Main B (Tune KBD: 2)

Op: 'Claire, Ive told you before...)

 

Reg 3

Akkoord G aanhouden tijdens 'While I in an affort... ...there is left of it)

 

Vanaf 'You can be murder...' (akkoorden nemen)

 

Reg 2

Einde van het lied:

       Am7        Em7   D7     G

Oh / Claire    / Clai------re  /

      1  2  3  4  1   2   3   4   1

                                        naar reg 5 (= Ending III)

 

Reg 5= Ending 3 (Tune KBD: 3)

akkoord G  nemen

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Er volgen nog meer werkwijzen.

 

 

[Naar homepage]