[Naar homepage]

Basishandleiding: maken van styles met 'One Man Band' (van midi naar style)

Als voorbeeld zullen we ‘Tears in heaven’ van Eric Clapton nemen. Deze midifile download je hier (rechtsklikken en 'opslaan als'). Zet die gemakkelijkheidshalve op het bureaublad van je PC of laptop.

Om gemakkelijk te werken gebruiken we nog 2 programma’s, namelijk:

vanBasco Karaoke Player (gratis download hier)

Anvil Studio (gratis download hier)

 

1. Open in de VanBasco Karaoke player deze midi en noteer de kanalen die gebruikt worden, in dit geval:

-kanaal 2    Fretl. Bass
-kanaal 3    Nylon-St. Gt
-kanaal 4    Clarinet (=melodie)
-kanaal 5    Jazz Gt
-kanaal 6    Acc. Fr.
-kanaal 7    Steel-St. Gt.
-kanaal 8    E Piano 2

Beluister eens de midi een aantal keren om al de opbouw van de song te weten. Laat de player geopend.

Het volgende is ook belangrijk om te weten:
Een style op de Tyros en op de meeste Yamaha keyboards is als volgt opgebouwd:
Voor een style worden de kanalen vanaf 9 tot en met 16 gebruikt.

Kan 9          drums (percussie)
Kan 10        drums
Kan 11        bas
Kan 12        chord 1
Kan 13        chord 2
Kan 14        pad
Kan 15        phrase 1
Kan 16        phrase 2

Laat zeker de drum op kanaal 10 en bij voorkeur de bas altijd op kanaal 11. Een gitaar of piano wijs je best toe aan kanalen 12 of 13. Strings en pads wijs je toe aan kan 14. Kanalen 15 en 16 zijn zogenaamde phrases gespeeld door brass, sax, fluit…

 We merken nu dat in de midi van ‘Tears of heaven’ andere kanalen toegewezen zijn. Met het programma ‘Anvil Studio’ kunnen we dit wijzigen (zelfs de instrumenten en  nog heel wat meer kunnen aangepast worden. Test dit eventueel later eens zelf uit)

 

2. Open het programma ‘Anvil Studio’

Klik op ‘File’ --- ‘Open song’
Zoek op je bureaublad naar de midifile van ‘Tears of heaven’

Je vindt onder ‘Channel’ dezelfde 8 kanalen met dezelfde instrumenten  zoals we zagen in de vanBasco Karaoke Player.

We zullen ze nu toewijzen aan de passende kanalen.

Open onder ‘Channel’ telkens de track.

Kan. 2 wordt kan. 11 (bas)
Kan. 3 wordt kan. 12 (gitaar)
Kan. 4 wordt kan. 9 (omdat dit de melodie van het lied is en een zekere houvast zal bieden bij het maken van de style)
Kan. 5 wordt kan. 15 (gitaar)
Kan. 6 wordt kan. 14 (accordeon)
Kan. 7 wordt kan. 16 (gitaar)
Kan. 8 wordt kan. 13 (piano)
Kan. 10 blijft (drum)

Beluister de song in de Anvil Studio en wijzig eventueel het volume of de balans van een kanaal indien je vindt dat dit beter zou klinken.

Sla dit nu op: ‘File’—‘Save song as’ (op bureaublad en geef bv. de naam ‘Tears in heaven (ch9-16)’

In de vanBasco Karaoke Player laden we de gewijzigde midi en beluisteren die nog eens of alles OK klinkt.
Vergelijk deze hier 'Tears in heaven (ch9-16)' (rechtsklikken en 'opslaan als')

 

3. Open nu het programma ‘One Man Band’

a) Intro:

Klik op ‘File’ – ‘New Style’. Er opent zich nu een nieuw venster met daarin een ander venster ‘New Part’ (Main A). Klik op ‘Cancel’

Ikzelf begin meestal met de intro en niet met 'Main A'.

We laden eerst onze midifile --- klik op ‘Load’ en ga naar je bureaublad om 'Tears in heaven (ch9-16)' te laden.

Kies nu bovenaan ‘Part’ --- ‘New’. Het venster ‘New Part’ opent zich.

Onder 'Select a partname' kiezen we ‘Intro C’, 'Length' speelt niet zoveel belang. One Man Band past zich aan. Klik op OK. We klikken nu op ‘Paste’. Het venster ‘Midi file paste’ opent zich.

Onder 'Selected tracks' vinken we tracks 1 tot en met 8 uit.

Omdat het een intro betreft vinken we in 'Transposition Type' 'melody' aan.

Als we voor melody kiezen moeten we eerst de juiste toonaard (key) van de song kennen. Dit zoeken we op door op 'Audition' te drukken. Als je enige notie hebt van notenleer, stel je algauw vast dat de song 3# bevat, dus de key is in A. Onder 'Key' kiezen we 'A'.

Mocht je nu een foutieve key gekozen hebben, dan zal de overgang in de songstyle van intro niet correct klinken. Dit kan later na een beetje zoekwerk altijd nog aangepast worden.

Kies nu de maten om te beluisteren. Kies bij aanvang bv. From 1 thru 20
Druk eerst op 'Audition' om het  begin en het eind van de intro op te zoeken.

De intro begint in maat 3 (met een korte opmaat) en duurt tot en met maat 7. Duid dit aan en beluister via 'Audition' nog eens de intro. (Je zou denken dat deze intro plots afbreekt, dit wordt opgelost in Main part A.)
Druk nu op 'OK' en de intro is  aangemaakt. Zie 'Selected part  -- Intro C'


b) Main Parts


Druk op 'Part' en kies 'New' --- het venster 'New Part' opent zich, kies 'Main A' – 'OK'
-- 'Paste' – het venster 'Midi file paste' wordt geopend. Voor alle parts en fills vinken we onder 'Transposition type' 'chord' aan.

Om een vloeiende overgang van intro naar main A te hebben beginnen we vanaf maat 8 tot vb. (from 8 thru 20). We beluisteren dit eerst onder 'Audition' en bepalen al hoe lang dit part mag duren (doorgaans is dit 2, 4 of 8 maten bij de meeste songs)

Voor dit part 'Main A' nemen we from 8 thru 11, dit zijn dus 4 maten.
Let op: we horen nog steeds de melodie, we vinken track 9 voor alle main parts uit.
Nu kunnen we op 'OK' drukken.

Doe nu eerst alle Main parts. Voor al de volgende Main parts B tot D volgen we dezelfde werkwijze.
Main B = from 16 thru 19 (track 9 is niet aangevinkt!)
Main C = from 26 thru 29 (track 9 is niet aangevinkt!)
Main D = from 44 thru 51 (hier dus eens 8 maten voor de volledige strofe, kan ook tot 47, maar brengt toch wat meer variatie in de style)


c) Andere intro's (of tussenspel)


In deze song komt af en toe eens een tussenspel. Die voegen we toe aan onze intro's.
Intro A = from 22 thru 25 (vink 'Melody' aan) (= tussenspel 1)
Intro B = from 52 thru 59 ('Melody' is aangevinkt) (= tussenspel 2)


d) Fill ins & break


Nu hebben we nog enkele fill ins en de break nodig. Deze hebben altijd de lengte van 1 maat.

Dit programma stelt verschillende fill ins en breaks ter beschikking. Voor de Tyros zijn evenwel enkel Fill in AA, BB, CC, DD en BA te gebruiken. De andere komen op andere keyboards voor.
Fill in BA is eigenlijk de 'Break'

Voor de fill ins wordt 'Transposition type' hierrvoor weer op 'Chord' gezet.
Fill in AA = from 15 thru 15
Fill in BB = from 15 thru 15
Fill in CC = from 43 thru 43
Fill in DD = from 43 thru 43

Zoals je merkt voor AA en BB en voor CC en DD nam ik dezelfde maat. Indien je denkt een andere fill in te gebruiken is dit perfect mogelijk.

Voor de break fill in BA gebruiken we bv. eens de 'melody', want dit is ook mogelijk (ch 9 niet aangevinkt)
Fill in BA = from 37 thru 37


e) Endings

We zorgen nu nog voor een passende Ending. (onder 'Transposition type' vinken we 'melody' aan.)
De gewenste ending houden we altijd voor 'Ending C'
Ending C = from 84 thru 88
Ending B = from 81 thru 88 (event. track 9 aanvinken, je hoort nu ook bij de ending de klarinet)
Ending A = idem ending C (indien we deze niet aanmaken zal dit part niet opgelicht worden op de Tyros)


f) Slot

De volledige style is nu klaar.

Ga naar 'File' --- “Save style as' --- 'Bureaublad' --- 'Tears in heaven'
Sluit het programma 'One Man Band'
Kopieer die op een USB-stick voor de Tyros.

Vergelijk nu met mijn style als je hetzelfde resultaat hebt. Klik hier (rechtsklikken en 'opslaan als')

Druk in het Main-scherm  van de Tyros op 'Style' en ga met de tabbladen naar USB om de style op te zoeken.

 

Nog deze hint:

Als de Tyros verbonden is met Midi via de PC, kan je de indruk hebben dat de Tyros niet de correcte klanken kiest op je keyboard. Dit is te wijten aan het programma OMB. Kies in het scherm 'Style maker' daarvoor een andere track (in blauw aangeduid, zoals Gitaar of piano.

En... is het je gelukt een style aan te maken met OMB, dank zij mijn handleiding? Dan zou ik het ten zeerste op prijs stellen, mocht ik deze kunnen evalueren. candle9930@hotmail.com

Muzikale groeten,
Luc

 

 [Naar homepage]